تولد پاریز افزار

شرکت توسعه تجارت پاریز افزار با هدف توسعه محیط های کسب و کارشروع به فعالیت کرده است. فعالیت اصلی پاریز افزار در زمینه ارائه راهکارهای نرم افزاری برای کسب و کار های بزرگ،متوسط،اصناف و فروشگاه ها است. شرکت توسعه تجارت پاریز افزار دارای پشتیبانی بسیار سریع می باشد که کاربران برای توسعه کسب وکار خود دیگر نگرانی نخواهند داشت. ارائه نرم افزار های سپیدار همکاران سیستم و دشت همکاران سیستم باعث شده است تا کاربران نیاز خود را در زمینه سیستم های مالی و مدیریتی برطرف کنند و به هدف خود که ارتقا سطح کسب وکار خود است، برسند.

0
سال فعالیت
0
تعداد مشتریان
0
عاملان فروش

مشتریان ما

فهرست