صنعت خرده فروشی آخرین حلقه از زنجیره عرضه محصولات به مشتری و یکی از مهمترین بخش ها در اقتصاد می باشد. چالش های صنعت خرده فروشی چه در بحث مالیات،حسابرسی ،کنترل و مدیریت فرآیندها ، بیشبرد هرچه سریع تر کارها ، رضایت مشتری ودسترسی هرچه بهترمدیزان به گزارشات مالی و مدیریتی به طور مستمر پیش روی صاحبان کسب وکار ها  است و تمامی این چالش ها بدون استفاده از زیر ساخت قابل انعطاف امکان پذیر نخواهد بود.  ارائه تجهیزات ، نرم افزار و زیرساخت های لازم این صنعت را از پاریز افزار بخواهید.

فهرست