نرم افزار CRM

کلمه‌ی CRM مخفف عبارت (Customer Relationship Management) به معنای مدیریت ارتباط با مشتری می باشد؛ همانطور که پیداست، CRM یک پروسه برنامه ریزی شده برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و مشتریان آتی کسب و کار ها می باشد. هر استراتژی یا روشی که با استفاده از داده ها به ساختن، بهبود و مدیریت تعامل با مشتریان بپردازد، مفهوم CRM را تداعی می کند.

مهم ترین مزایای نرم افزار CRM

تیک صرفه جویی در زمان
تیک صرفه جویی در هزینه
تیک بازاریابی و تبلیغات موثر
تیک افزایش راندمان و بهبود عملکرد
تیک افزایش فروش و مدیریت کامل سازمان
نرم افزار CRM
پشتیبانی توسعه فناوری بوژان

کنترل خدمات پس از فروش

مدیریت رفتار رزون سازمانی

مدیریت رفتار درون سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت تبلیغاتی

مدیریت خرید و فروش

مدیریت تبلیغاتی

مدیریت تبلیغات

خدمات توسعه تجارت پاریز افزار

تیک معرفی بهترین نرم افزار CRM بر اساس نیاز مشتری
تیک راه اندازی و اجرا نرم افزار
تیک ترسیم چرخه فرآیند کاری (BPMS)
تیک تحلیل دیتا و هوش تجاری (BI)
تیک آموزش و استقرار
توسعه تجارت پاریز افزار
فهرست