قابلیت تجزیه و ترکیب نرم افزار دشت

ویژگی تجزیه و ترکیب کالا در نسخه عمومی پیشرفته و نسخه تخصصی قنادی،آجیل و خشکبار نرم افزار دشت اراِئه شده است.با استفاده از این ویژگی می‌توانیم کالاهای مختلف را با…

تغییر نرم افزار حسابداری با اطلاعات مالی گذشته

نرم افزار دشت از جمله معدود نرم افزارهایی است که می توان اطلاعات را از طریق اکسل وارد کرد. برای این کار در بخش تنظیمات نرم افزار دشت وارد بخش…
فهرست