اظهارنامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتی و تکمیل اظهارنامه

در این مطلب میخواهیم به موضوع اظهار نامه مالیاتی و چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه می پردازیم.در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری یا علی الرأس محاسبه می‌گردد. در روش…
توسعه تجارت پاریز افزار

مالیات چیست و چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند

مالیات چیست ؟ در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست…
فهرست