انواع پشتیبانی نرم افزار

خدمات

دریافت فایل های بروزرسانی

دانلود گزارشات تکمیلی

درخواست طراحی گزارش

چت آنلاین روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17

پشتیبانی تلفنی از ساعت 8 الی 18

پشتیبانی تلفنی از ساعت 8 الی 23

پشتیبانی روزهای جمعه

اقتصادی

استاندارد

شبانه

آدینه

طلایی

تیک
تیک
تیک
تیک
تیک
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
توسعه تجارت پاریز افزار
تمامی خدمات فوق پس از خرید نرم‌افزار به مدت یکسال رایگان است و پس از پایان دوره گارانتی برای تمدید پشتیبانی تا پایان سال جاری به نکات زیر توجه فرمایید

با ما در تماس باشید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست